Mes (UAB „Felit“) gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Turinys:
1.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?
1.1.    Prekių užsakymas 
1.2.    Prekių pristatymas į namus
1.3.    Baldų surinkimas ir (ar) montavimas (įskaitant patalpų matavimą)
1.4.    Virtuvės planavimas ir virtuvės dalių užsakymas
1.5.    Prekių keitimas ir (arba) grąžinimas, pinigų grąžinimas
1.6.    Prašymų, paklausimų, pasiūlymų, pastabų, skundų, reikalavimų, atsiliepimų nagrinėjimas 
1.7.    PVM grąžinimas 
1.8.    PVM sąskaitų faktūrų už įsigytas prekes, paslaugas išrašymas
1.9.    Neįgaliųjų vežimėlio panauda
1.10.    Lizingo kortelių išdavimas
1.11.    Pamesti (rasti) daiktai
1.12.    Klientų aptarnavimo kokybės apklausos (tiesioginė rinkodara)
2. Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis?
3. Asmens duomenų apsauga
4. Jūsų teisės 
5. Privatumo politikos pakeitimai
6. Kontaktinė informacija


1.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?
Kai jūs perkate prekes, naudojatės mūsų paslaugomis, pateikiate mums prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, skundus, reikalavimus, atsiliepimus, mums pateikiate asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

1.1   Prekių užsakymas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Kontaktiniai duomenys (telefonas arba el. paštas)
•    Trumpųjų žinučių duomenys  (kai informuojame, jog galite atsiimti prekes)
•    Užsakymo data ir numeris
•    Parašas
Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasirašyti sutartį ir ją vykdyti 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad įvykdytume jūsų pateiktą prekių užsakymą, informuotume jus apie prekių atsiėmimą ir šias prekes perduotume jums. Taip pat tais atvejais, kai jūs pateikiate paklausimą dėl konkrečių prekių, pavyzdžiui klausiate kada trūkstama prekė atsiras parduotuvėje ir pan. mes tvarkome jūsų duomenis (vardą ir telefono numerį arba elektroninį paštą) siekdami informuoti jus apie tai.
Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums prekių užsakymą ar paklausimą mūsų parduotuvėje ir (ar) prekių užsakymo ir atsiėmimo vietose Kaune ir (ar) Klaipėdoje, taip pat kai pasirašote prekių atsiėmimo dokumentą.
Jei užsakote prekes mūsų parduotuvėje ir (ar) prekių užsakymo ir atsiėmimo vietose Kaune ir (ar) Klaipėdoje, turite pateikti savo asmens duomenis. Jei jų nepateiksite, mes galime atsisakyti įvykdyti jūsų užsakymą.
Tais atvejais, kai trumpąja žinute informuojame, jog galite atsiimti prekes, mes perduodame trumpųjų žinučių duomenis bei jūsų telefono numerį mūsų duomenų tvarkytojui, t.y. įmonei teikiančiai SMS centro paslaugas, kuri duomenis tvarko Lietuvoje.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos. Tais atvejais, kai pateikiate paklausimą dėl konkrečių prekių, asmens duomenis saugosime iki tol, kol informuosime jus. Trumpųjų žinučių duomenys (kai informuojame, jog galite atsiimti prekes) saugomi 72 valandas.

1.2    Prekių pristatymas į namus
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Adresas (įskaitant durų kodą)
•    Telefono numeris
•    Užsakymo data ir numeris
•    Parašas 
Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasirašyti prekių pristatymo sutartį ir ją vykdyti 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad įvykdytume jūsų pateiktą prekių pristatymo į namus užsakymą, taip pat ženkliname kiekvienos užsakytos prekės pakuotę, nurodydami adresą, tam kad užtikrintume, jog visos užsakytos prekės bus jums pristatytos. 
Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums prekių pristatymo į namus užsakymą.
Jei užsakote prekių pristatymo į namus paslaugą, turite pateikti savo asmens duomenis. Jei jų nepateiksite, mes negalėsime įvykdyti jūsų užsakymo.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis mūsų partneriams - pristatymo į namus paslaugų įmonėms, kurios pristato užsakytas prekes tiesiai jums į namus. 
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos.


1.3    Baldų surinkimas ir (ar) montavimas (įskaitant patalpų matavimą)
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Adresas (įskaitant durų kodą)
•    Telefono numeris
•    Užsakymo data ir numeris
•    Parašas
Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasirašyti sutartį ir ją vykdyti

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad įvykdytume jūsų pateiktą baldų surinkimo ir/ar montavimo (įskaitant patalpų matavimo) užsakymą. Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums minėtus užsakymus.
Jei užsakote šias paslaugas, turite pateikti savo asmens duomenis. Jei jų nepateiksite, mes negalėsime įvykdyti jūsų užsakymo.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis mūsų partneriams – įmonėms arba asmenims veikiantiems pagal verslo liudijimą, kurie teikia baldų surinkimo ir/ar montavimo (įskaitant patalpų matavimo) paslaugas.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos.


1.4    Virtuvės planavimas ir virtuvės dalių užsakymas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    El. paštas
•    Telefono numeris
•    Miestas (jeigu norite, jog paskaičiuotume pristatymo kainą)
•    Virtuvės išplanavimas ir aprašymas
Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasirašyti sutartį ir ją vykdyti

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad įvykdytume jūsų pateiktą virtuvės planavimo užsakymą. Taip pat tais atvejais, kai jūs pateikiate paklausimą dėl virtuvės dalių, mes, tvarkome jūsų duomenis siekdami užsakyti ir informuoti jus apie gautas (pagamintas) dalis.
Jūsų asmens duomenis gauname kai užpildote virtuvės planavimo anketą mūsų interneto svetainėje arba virtuvės baldų skyriuje parduotuvėje, taip pat kai mus informuojate apie trūkstamas dalis ar užsisakote jas. 
Jei užsakote šią paslaugą ar prašote užsakyti tam tikras virtuvės dalis, turite pateikti savo asmens duomenis. Jei jų nepateiksite, jūsų pateikto užsakymo įvykdymas arba dalių užsakymas gali būti apsunkintas arba neįvykdytas.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo virtuvės planavimo užsakymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai pateikiate asmens duomenis dėl virtuvės dalių, asmens duomenis saugosime 3 mėnesius nuo prekių įsigijimo.

1.5    Prekių keitimas ir (arba) grąžinimas, pinigų grąžinimas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas 
•    Pavardė 
•    Telefono numeris (neprivaloma) 
•    Banko sąskaitos numeris (pinigų grąžinimo į banko sąskaitą atveju)
•    Parašas 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad būtų užtikrinama jūsų teisė grąžinti ir (arba) pakeisti prekes pagal įstatymus ir vidaus procedūras, taip pat tam, kad grąžintume pinigus į jūsų banko sąskaitą, tais atvejais kai, pavyzdžiui, permokate už mūsų prekes, kai grąžintina suma viršija 300 Eur ir t.t. Jūsų kontaktinė informacija tvarkoma tam kad, prireikus galėtume su jumis susisiekti (pvz. kai pateikiate mums netikslią informaciją).
Tam, kad galėtumėte grąžinti ir (arba) pakeisti prekes, taip pat tam, kad grąžintume pinigus į sąskaitą turite pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite šių duomenų, mes negalėsime užtikrinti jūsų teisės grąžinti ir (arba) pakeisti prekes, taip pat negalėsime jums grąžinti pinigų į banko sąskaitą.
Informaciją apie jus gauname kai jūs užpildote prekių keitimo ir (arba) grąžinimo aktą, prašymą grąžinti pinigus. Taip pat tais atvejais kaip jūs kreipiatės į buitinės technikos garantinio aptarnavimo įmones dėl nekokybiškos buitinės technikos, šios įmonės perduoda mums jūsų asmens duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti ir grąžinti pinigus arba buitinės technikos garantinio aptarnavimo įmonei pristatytume naują kokybišką buitinę techniką.
Jūsų asmens duomenys, esantys prekių keitimo ir (arba) grąžinimo akte, prašyme grąžinti pinigus bus saugomi 10 metų. Asmens duomenys gauti iš buitinės technikos garantinio aptarnavimo įmonių bus saugomi ne ilgiau nei 1 metus.

1.6     Prašymų, paklausimų, pasiūlymų, pastabų, skundų, reikalavimų, atsiliepimų nagrinėjimas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Adresas
•    El. paštas
•    Telefonas 
•    Skundo ar kito paklausimo aprašymas
•    Dokumentai, patvirtinantys skundą, kuriuose be kitų asmens duomenų gali būti ir sveikatos duomenų, jeigu prašymas, susijęs su žalos atlyginimu dėl sveikatos sutrikdymo
•    Lojalumo kortelės numeris
•    Pirkimo istorija
 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole atsakyti į jūsų paklausimus pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymą, mūsų teisėtais interesais įsitikinti, kad jūsų pateiktas skundas ar kitas paklausimas yra teisėtas ir jį išnagrinėti, o specialių kategorijų asmens duomenis tvarkome siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Taip pat asmens duomenys gali būti tvarkomi jūsų sutikimu. 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti ir išspręsti jūsų prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, skundus, reikalavimus, atsiliepimus, įsitikinti, kad jie yra pagrįsti ir pateikti jums atsakymą, taip pat siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Skundo teikimo atveju, jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, skundo aprašymą ir dokumentus, patvirtinančius jūsų skundo teisėtumą. Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime įvertinti ir išspręsti jūsų skundo. Mes leidžiame jums pasirinkti, ar norėtumėte gauti atsakymą į savo prašymą, paklausimą, pasiūlymą, pastabą, skundą, reikalavimą, atsiliepimą, ir kokiu būdu norėtumėte jį gauti, todėl savo pasirinkimu galite nurodyti telefono numerį arba el. pašto adresą. Jei nepateiksite nurodytos informacijos, mes negalėsime pateikti jums atsakymo.
Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums minėtus prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, skundus, reikalavimus, atsiliepimus paštu, elektroniniu paštu, skambučių centro telefonu, mūsų Facebook paskyroje, viešojoje erdvėje, mūsų puslapyje esančioje pagalbos gyvai linijoje, taip pat kai užpildote atsiliepimo formą („Padėkite mums tobulėti“) mūsų parduotuvėje.
Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis draudimo įmonei. Taip pat tais atvejais, kai jūs pateikiate paklausimą dėl trūkstamų prekių dalių, mes, jūsų atskiru sutikimu, galime perduoti asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, telefoną) prekių gamintojui, kad gamintojas trūkstamas prekes galėtų atsiųsti tiesiai jums. 
Visi su nagrinėjamu skundu ar pateiktais prašymais, paklausimais, pasiūlymais, pastabomis, reikalavimais, atsiliepimais susiję asmens duomenys, bus saugojami ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų išsprendimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, paklausimas, pasiūlymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų. 

1.7    PVM grąžinimas 
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Adresas
•    El. paštas
•    Banko sąskaitos numeris
•    Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas arba jo kopija
•    Parašas  
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad būtų užtikrinama jūsų teisė susigrąžinti PVM pagal įstatymus. Jūsų kontaktinė informacija tvarkoma tam, kad, prireikus galėtume su jumis susisiekti (pvz. kai pateikiate mums netikslią informaciją). 
Tam, kad galėtumėte susigrąžinti PVM turite pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite šių duomenų, mes negalėsime užtikrinti jūsų teisės susigrąžinti PVM.
Informaciją apie jus gauname kai jūs užpildote prašymą dėl PVM grąžinimo. 
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, bankui.

1.8    PVM sąskaitų faktūrų už įsigytas prekes, paslaugas išrašymas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Adresas
•    PVM mokėtojo kodas (jei esate registruotas PVM mokėtojas)
•    Individualiosios įmonės kodas arba verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris
Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir prekių įgijimo deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, PVM sąskaitas-faktūras, kreditines PVM sąskaitas-faktūras, tais atvejais, kai įsigyjate prekes mūsų prekybos centre.
Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate, kad išrašytume PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes, paslaugas, kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą už grąžintas prekes. 
Jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, adresą, PVM mokėtojo kodą (jei tokį turite), individualiosios įmonės kodą arba verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį. Šie jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant teisingai išrašyti apskaitos dokumentus bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimą valstybinėms institucijoms. 
Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime išrašyti apskaitos dokumentų bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimo valstybinėms institucijoms.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo prekių įsigijimo bei apskaitos dokumento išrašymo.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams.

1.9    Neįgaliųjų vežimėlio panauda
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė 
•    Telefono numeris
•    Parašas
Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume jums neatlygintinai perduoti laikinam naudojimui neįgaliųjų vežimėlį, tol kol esate mūsų parduotuvėje jos darbo laiku ir prireikus su jumis susiekti (pvz., jei vežimėlis negrąžinamas).
Tam, kad galėtume perduoti laikinam naudojimui vežimėlį, turite pateikti mums savo asmens duomenis. Jei nepateiksite šių duomenų, mes galime atsisakyti jį jums perduoti. 
Informaciją apie jus gauname kai jūs užpildote neįgaliųjų vežimėlio skolinimo formą. 
Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki to momento, kol grąžinsite neįgaliųjų vežimėlį.

1.10    Lizingo kortelių išdavimas
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Kortelės numeris 
•    Kredito suma
•    Vardas
•    Pavardė
•    Finansavimo sutarties data
•    Parašas
Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad išduotume jums lizingo kortelę su kuria galite atsiskaityti mūsų parduotuvėse kasose už prekes, kurias norite pirkti pagal prekių finansavimo sutartį. 
Jūsų asmens duomenis gauname iš UAB „General Financing“, kai jūs su šia bendrove pasirašote vartojimo kredito sutartį.
Tam, kad išduotume jums lizingo kortelę, mums reikalingi jūsų asmens duomenys, priešingu atveju, mes negalėsime jums jos išduoti.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesius nuo lizingo kortelės išdavimo dienos.


1.11    Pamesti (rasti) daiktai
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Parašas
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad būtų užtikrinama jūsų teisė atgauti mūsų parduotuvėje pamestą (paliktą) daiktą (daiktus).
Jūsų asmens duomenis gauname iš jūsų, kai pasirašote radinių priėmimo-perdavimo aktą.
Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų, tačiau jeigu nepateiksite gali būti apsunkinta galimybė šiuos daiktus atgauti.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 mėnesį nuo radinių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.12.    Klientų aptarnavimo kokybės apklausos (tiesioginė rinkodara)
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Telefono numeris
•    Užsakyta paslauga
Asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume telefonu vykdyti apklausas apie klientų aptarnavimo, įskaitant mūsų paslaugų, kokybę. Tai dar daryti galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate jose dalyvauti, dalyvavimas tokiose apklausose nėra privalomas. Šias apklausas vykdome tam, kad galėtume patobulinti mūsų teikiamas paslaugas ir pagerinti klientų aptarnavimo kokybę. 
Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums paslaugų užsakymą (pristatymo, užsakymo paruošimo ir pristatymo, patalpų matavimo, baldų surinkimo ir kt.) ir raštu sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu.
Jūsų asmens duomenys klientų aptarnavimo kokybės apklausų (tiesioginės rinkodaros) tikslu bus naudojami 3 (tris) mėnesius, skaičiuojant nuo kalendorinio mėnesio, kai sutikimas buvo pateiktas, pabaigos.
Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, atšaukti savo sutikimą, bei kitas žemiau įvardintas teises ir tai galite padaryti susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais. 


2.    Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
a)    Įmonėms, su kuriomis dirbame
Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas, t.y. duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT sistemų priežiūros įmonėms ir IT pagalbos įmonėms, kurios duomenis tvarko Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose,  archyvavimo įmonei, kuri duomenis tvarko Lietuvoje, bei įmonėms paminėtoms prie kiekvieno tvarkymo tikslo. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b)    Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas 
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą, arba jeigu mus duomenis įpareigoja teikti teisės aktai arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

c)    Kita 
Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

3. Asmens duomenų apsauga
Su jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:
a)    Saugumas
Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones, kurios apsaugo nuo įvairių grėsmių: sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, paviešinimo, neteisėtos prieigos. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

4.    Jūsų teisės
Jūs turite šias teises:
a)    teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai jus informuojame šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų ar apie jūsų asmens duomenų tvarkymą norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis;
b)    teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c)    teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d)    teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e)    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. Kada to gali prireikti? Pavyzdžiui, aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad nenorėsite, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti;
f)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų duomenis; 
g)     teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; 
h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis. 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais. 

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

5.    Privatumo politikos pakeitimai
Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gruodžio  17 d.

6.    Kontaktinė informacija
Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
UAB „Felit“, įmonės kodas 302491412, Vikingų g. 1, LT-02182 Vilnius, tel. +370 5 250 00 55, el. paštas info@ikea.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas: el. paštas dpo@ikea.lt
Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui. X