Mes (UAB „Felit“) gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Turinys
1.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?
1.1.    Stebėjimas vaizdo kameromis
1.2.    Įdarbinimas (įskaitant praktikos atlikimą)
1.3.    Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti parduotuvėje ir (arba) prekių atsiėmimo vietose vykusių renginių ar veiklų metu
1.4.    Ryšiai su visuomene
1.5.    IKEA BUSINESS
1.6.    Sutartys su fiziniais asmenimis, įskaitant gautas ar išrašytas sąskaitas, dovanų kortelių, prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai
1.7.    Verslo partnerių arba potencialių verslo partnerių darbuotojų ar atstovų asmens duomenys
1.8.    IKEA.lt namų planavimo programos paskyra
1.9.    Žaidimai ir/ar konkursai
1.10. Klientų registracija restorane (pagal atsakingų institucijų nustatytą tvarką)
2.    Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis?
3.    Asmens duomenų apsauga
4.    Jūsų teisės 
5.    Privatumo politikos pakeitimai
6.    Kontaktinė informacija

1.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?
Mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų kategorijos, tikslai ir teisinis tvarkymo pagrindas yra šie:

1.1    Stebėjimas vaizdo kameromis
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Vaizdas ir kiti į kameras patenkantys asmens duomenys Savo teisėtais interesais siekiame užtikrinti savo turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti bei atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekdami užtikrinti savo turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti ir atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.

Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. 
Vaizdo kamerų įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip 25 dienas, nebent įrašą sudarys informacija, kuri bus reikalinga kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba reikalinga tyrimui, tokiu atveju, vaizdo įrašai gali būti saugomi tokį laikotarpį, kokio reikia šiems tikslams, ir nedelsiant sunaikinti, vos tik jų nebereikės. 
Jūsų asmens duomenis perduodame savo duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia sistemos priežiūros paslaugas ir kt.

1.2    Įdarbinimas (įskaitant praktikos atlikimą)

1.3    Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti parduotuvėje ir (arba) prekių atsiėmimo vietose vykusių renginių ar veiklų metu
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu). 
•    Jei reikia, konkrečiam renginiui: vardas, pavardė, el. pašto adresas arba telefono numeris.
 
Jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai, kurie yra: skleisti informaciją apie savo įmonę ir jos veiklą. 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie savo įmonę ir jos veiklą, suteikti jums galimybę dalyvauti mūsų renginiuose ir naudotis rezultatais arba produkcija.
Informaciją apie jus gauname, kai jūs: 
1.    mūsų parduotuvėje ar prekių atsiėmimo vietose dalyvaujate renginiuose ar kitokioje veikloje (pvz., parduotuvės ir (arba) prekių atsiėmimo vietos atidaryme, filmų seansuose ir pan.);
2.    dalyvaujate mūsų konkursuose;
3.    fotografuojatės su Kalėdų Seneliu per Kalėdų laikotarpį ir gaunate nemokamas nuotraukas;
4.    fotografuojatės asmeniniam IKEA katalogui su savo viršelio nuotrauka.
Renginiai yra atviri visiems, o dalyvavimas juose nėra privalomas. Ar dalyvausite juose, ar ne, priklauso nuo jūsų valios. Jei norite išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose arba susisiekti su mumis ir paprašyti pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami renginiuose turėtumėte suprasti, kad jūsų atvaizdas bus nufotografuotas ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą.
Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto adresas yra renkami tik tuomet, kai norime sudaryti dalyvių sąrašą arba kai norime jus informuoti apie galimybę gauti ar pasiimti mūsų bendradarbiavimo rezultatą (pvz., pasiimti IKEA katalogą su jūsų asmenine viršelio nuotrauka iškart, kai jis atspausdinamas, ir kt.).
Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto adresas bus saugomas iki renginio pabaigos. Asmens duomenys dėl IKEA katalogo bus saugomi 1 metus nuo renginio. Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš renginių ar veiklų bus saugomas 10 metų nuo faktinės renginio datos. 
Mes perduodame jūsų asmens duomenis savo partneriams, kurie mums teikia nuotraukų arba vaizdo įrašų redagavimo paslaugą, spausdinimo paslaugą, reklamos agentūrai, Inter IKEA Systems B.V., duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.4    Ryšiai su visuomene
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas 
•    Pavardė 
•    Įmonė (žiniasklaidos įmonė) 
•    El. pašto adresas 
•    Telefono numeris 
•    Adresas 
•    Socialinių tinklų (pavyzdžiui, Messenger, Viber, WhatsApp, etc.) paskyra arba kito ryšio kanalo (pavyzdžiui Skype) paskyra
•    Tam tikrais atvejais (pvz., žiniasklaidos kelionių, renginių su maitinimu metu), kad užtikrintume jūsų sveikatą ir saugumą, galime paprašyti pateikti papildomų duomenų, pavyzdžiui, apie maistą.
 
Mes tvarkome asmens duomenis, remdamiesi jūsų sutikimu arba savo teisėtais interesais, kuriais yra laikomi ryšiai su visuomene

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis aktualios informacijos platinimo plačiajai visuomenei ar jos grupėms tikslais. Jei pageidautumėte gauti įmonės verslo naujienas, tuomet mes rinksime tam tikrą informaciją apie jus. Mes šiuos duomenis naudojame siekdami jums atsiųsti tokias įmonės naujienas kaip el. paštu siunčiamus pranešimus spaudai, el. paštu siunčiamus kvietimus į renginius ar įteikti atspausdintus pristatant juos nurodytu adresu, o skubiais atvejais susisiekti telefonu, per socialinius tinklus (pavyzdžiui, Messenger, Viber, WhatsApp, ir kt.) arba kitais ryšio kanalais (pavyzdžiui Skype), siekdami pateikti jums svarbią įmonės informaciją, kuri būtų aktuali visuomenei.
Mes gauname informaciją apie jus, kai mums pateikiate asmens duomenis išreikšdami norą gauti įmonės verslo naujienas el. paštu (pavyzdžiui, komunikacija@ikea.lt) mūsų viešųjų ryšių arba rinkodaros darbuotojams, arba sutinkate gauti naujienas, dalyvaudami įmonės renginiuose arba tiesiogiai bendraudami su įmonės rinkodaros arba viešųjų ryšių atstovais. 
Jūs nesate įpareigoti teikti visų asmens duomenų, tik tuos, kuriuos pageidaujate naudoti su mumis bendraudami (pvz., galite nurodyti tik įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą). Jei duomenų nenurodysite, įmonės naujienų negausite. Jei jums mūsų siunčiama informacija nėra aktuali, galite jos atsisakyti pareikšdami savo sprendimą elektroniniu paštu įmonės viešųjų ryšių / rinkodaros darbuotojams.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki tol, kol atsisakysite įmonės naujienų prenumeratos arba kitaip mūsų paprašysite ištrinti jūsų duomenis, arba iki tol, kol išsiaiškinsime, kad gavėjas daugiau yra nebepasiekiamas (pvz., gavę automatinį pranešimą, kad asmuo konkrečioje žiniasklaidos įmonėje nebedirba arba kad toks el. pašto adresas daugiau nebeegzistuoja) arba 5 metus nuo registracijos. Žiniasklaidos atstovų, dalyvavusių renginyje sąrašas bus saugomas 2 metus nuo renginio pabaigos, o kitų renginyje dalyvavusių – 1 mėnesį nuo renginio pabaigos. Jei tam tikrais atvejais papildomi duomenys buvo renkami, pavyzdžiui duomenys apie maistą, tokie duomenys bus saugomi iki renginio pabaigos.
Asmens duomenys yra atskleidžiami įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, pvz., kai kuriais atvejais mes galime perduoti jūsų asmens duomenis įmonės viešųjų ryšių agentūrai, kad dalintųsi informacija mūsų vardu, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt. Kai pranešama apie visuotinį įvykį, gavus jūsų sutikimą, mes galime jūsų asmens duomenis perduoti įmonei Inter IKEA Holding B.V. ir pan. 

1.5. IKEA BUSINESS
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Kontaktinė informacija: telefonas ir/ar elektroninis paštas
•    Naujienlaiškio sąveika (informacija, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada buvo perskaitytas, kiek kartų buvo skaitytas (arba atidarytas), ar jis buvo kam nors persiųstas, kokia buvo naudota operacinė sistema, koks el. pašto serveris, įskaitant jo vietą)
 
Sutikimas ir teisėti interesai pateikiami toliau

Norėdami palaikyti verslo santykius, tvarkyti ir vykdyti įmonėms ir organizacijoms skirtą IKEA BUSINESS veiklą, pasirašyti sutartis, jas vykdyti ir (arba) susisiekti kilus įvairių klausimų dėl sutarties vykdymo su IKEA BUSINESS klientais, mes turime tvarkyti IKEA BUSINESS klientų (kurie gali būti ir fiziniai asmenys – verslininkai), jų darbuotojų ar atstovų asmens duomenis.
Taip pat, gavę IKEA BUSINESS kliento sutikimą, mes siunčiame informaciją apie savo produktus, paslaugas, pasiūlymus ir reklamą skirtą įmonėms bei organizacijoms, be to, norėdami geriau suprasti, ar mūsų siunčiama informacija yra aktuali, mes renkame informaciją apie naujienlaiškio sąveiką (informaciją, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada buvo perskaitytas, kiek kartų buvo skaitytas (arba atidarytas), ar jis buvo kam nors persiųstas, kokia buvo naudota operacinė sistema, koks el. pašto serveris, įskaitant jo vietą). Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus atsisakyta tiesioginės rinkodaros pranešimų prenumeratos, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių po paskutinės sąveikos su naujienlaiškiu.
Jei buvo pasirašyta sutartis, IKEA BUSINESS klientų, jų darbuotojų ar atstovų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo. Jei sutartis nebuvo pasirašyta, IKEA BUSINESS klientų, jų darbuotojų ar atstovų asmens duomenys nebus saugomi. 
Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, finansų ir teisės konsultantams, įmonėms, teikiančioms pristatymo į namus paslaugą, baldų surinkimo ir sumontavimo paslaugas, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, archyvavimo įmonei, įmonei, kurios sistemą naudojame, siųsdami naujienlaiškius ir IT priežiūros įmonėms ir kt.

1.6. Sutartys su fiziniais asmenimis, įskaitant gautas ar išrašytas sąskaitas, dovanų kortelių, prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

1.6.1. Sutartys su fiziniais asmenimis
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas 
•    Pavardė
•    Banko sąskaita
•    Gimimo data arba asmens kodas
•    PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
•    Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris ar individualios įmonės kodas
•    Adresas
•    Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris 
 
Mes tvarkome asmens duomenis, siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba ją su jumis sudaryti, taip pat laikytis mums taikomų teisinių pareigų.
Tačiau, jei saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., iškilus teisiniam ginčui, toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisėtu interesu, skirtu tokiu atveju apsaugoti mūsų teises.
 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami su jumis sudaryti ar vykdyti sutartį, prižiūrėti jos vykdymą, atlikti mokėjimus pagal sudarytą sutartį ir spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu. 
Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą mūsų mokestinių įsipareigojimų vykdymą, t. y. įsitikinti ar sutarties sudarymo arba paslaugos teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta) jūs turėjote verslo liudijimą arba teikėte paslaugas pagal individualios veiklos pažymą, bei jums buvo suteikta teisė teikti paslaugas juridiniams asmenims sutarties sudarymo arba paslaugų teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta), taip pat asmens duomenys yra būtini tinkamam mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui: siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie iš jūsų gautas paslaugas arba jums atliktus mokėjimus.
Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant teisinius reikalavimus. 
Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją pateikiate mums sudarydami sutartį ir (arba) teikdami paslaugas (jei sutartis nesudaryta) pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Taip pat mes renkame asmens duomenis apie jus iš Mokesčių inspekcijos duomenų bazės, siekdami patikrinti, ar jūs turite galiojantį verslo liudijimą. 
Jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą (arba asmens kodą), PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį arba individualios įmonės kodą ir kontaktinę informaciją. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime su jumis sudaryti sutarties ir įsigyti jūsų teikiamų paslaugų.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo. Jei mums teikėte paslaugas, tačiau sutartis su jumis nebuvo sudaryta, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paslaugos teikimo ir apskaitos dokumento išdavimo datos.
Esant sudarytoms autorių teisių ir intelektinių paslaugų sutartims, visi susiję dokumentai, įskaitant darbų priėmimo aktus, bus saugomi 50 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.6.2. Sąskaitos, išrašytos fiziniams asmenims ir gautos iš jų
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas 
•    Pavardė
•    Banko sąskaita
•    PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)
•    Individualios įmonės kodas arba verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris
•    Adresas
•    Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris 
 
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami laikytis mums taikomų teisinių pareigų.
Tačiau, jei mes saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., išieškoti skolas ir (arba) kitas mokėtinas sumas, toks asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti savo teises.
 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami tinkamai išrašyti ir gauti sąskaitas, t. y. pagal teisės reikalavimus, taip pat siekdami užtikrinti teisingą informaciją, kurią reikia pateikti mokesčių institucijoms. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant juridinius ieškinius. 
Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas arba kai pateikiate tokią sąskaitą mums. 
Kai išrašome sąskaitas, jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, individualios įmonės kodą. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime jums išrašyti sąskaitos.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo ar gavimo datos.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kt.

1.6.3. Dovanų kortelių, prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas 
•    Pavardė
•    Asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris
•    Prizo ir/ar kitos dovanos vertė
•    Parašas
•    Adresas (tais atvejais kai prizas ar kita dovana yra pristatoma į namus)
 
Siekiant laikytis mums taikomų teisinių pareigų

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas.
Mes gauname informaciją apie jus, kai jums nemokamai išduodame IKEA dovanų kortelę, prizą ar kitą dovaną ir jūs pasirašote perdavimo-priėmimo aktą. 
Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums nemokamai išduoti IKEA dovanų, prizą ar kitą dovaną kortelę.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir/ar kita dovana yra pristatoma į namus ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei.

1.7. Verslo partnerių arba potencialių verslo partnerių darbuotojų ar atstovų asmens duomenys
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė, 
•    El. pašto adresas
•    Telefono numeris
•    Pareigos 
 
Teisėti interesai sudaryti ir vykdyti sutartis, sudarytas su verslo partneriais bei sukurti naujus verslo santykius su potencialiais verslo partneriais

Mes tvarkome jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami pasirašyti sutartis, jas vykdyti ir (arba) susisiekti kilus įvairiems klausimams dėl sutarties vykdymo. 
Mes tvarkome jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami sukurti naujus verslo santykius (pvz., gaudami komercinius pasiūlymus mūsų konkursuose).
Jūsų asmens duomenis mes gauname iš jūsų arba iš mūsų verslo partnerio ar potencialaus verslo partnerio.
Jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Jei sutartyje yra numatytas garantinis laikotarpis, kuriuo pailginamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sutartimi, bus saugomi iki tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei sutarties reikia teismo proceso metu, dėl kurio pratęsiamas nurodytasis saugojimo laikotarpis, tuomet visi asmens duomenys, susiję su sudaryta sutartimi, bus saugomi vienus metus nuo galutinio atitinkamų įstaigų sprendimo priėmimo.
Jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos. 
Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), finansų ir teisės konsultantams ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui archyvavimo įmonei, IT priežiūros įmonėms ir kt.


1.8. IKEA namų planavimo programos paskyra
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė
•    Mobilusis telefonas
•    El. pašto adresas
•    Pirkinių sąrašas
•    Planavimo brėžiniai
 
Jūsų sutikimas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėte susikurti IKEA namų planavimo programos paskyrą, kurioje galite naudotis mūsų interjero planavimo įrankiais ir įrengti savo namus IKEA baldais, taip pat paskyroje galite išsaugoti savo planavimo brėžinius bei pirkinių sąrašą. Šios paskyros sukūrimas yra visiškai savanoriškas.
Jei norite sukurti IKEA namų planavimo programos paskyrą, turite pateikti asmens duomenis. Jei nenurodysite, negalėsite sukurti paskyros.
Pateikdami asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.
Jūsų paskyros duomenys bus saugomi 24 mėnesius. Asmens duomenys gali būti atskleidžiami IKEA grupės įmonėms, taip pat įmonėms kurios mums teikia paslaugas, pvz. IT sistemų priežiūros paslaugas ir kt.

1.9. Žaidimai ir/ar konkursai
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Priklausomai nuo žaidimo ir/ar konkurso, gali būti vienas arba keletas:
•    Vardas
•    Pavardė
•    Socialinių tinklų vartotojo vardas
•    Telefono numeris
•    Elektroninis paštas
•    IKEA FAMILY kortelės numeris
•    Kvito data 
•    Kvito numeris
•    Kiti su konkursu ir/ar žaidimu susiję duomenys (pavyzdžiui nuotrauka ir pan.)

Laimėjimo atveju: 
•    Vardas
•    Pavardė 
•    Asmens kodas arba paso numeris, arba asmens tapatybės kortelės numeris, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris
•    Prizo ir/ar kitos dovanos vertė
•    Parašas
•    Adresas (tais atvejais kai prizas ar kita dovana yra pristatoma į namus)
 
Jūsų sutikimas.
Laimėjimo atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinė pareiga.
Jeigu gaunamas skundas dėl žaidimo ir/ar konkurso, asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra pagrįstas teisėtu interesu apsaugoti mūsų teises.

Jūsų asmens duomenis tvarkome žaidimų ir/ar konkursų organizavimo, vykdymo, administravimo, laimėtojų nustatymo, paskelbimo, prizų ir/ar kitos dovanos įteikimo tikslu, taip pat laimėjimo atveju duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas. Jeigu gaunamas skundas dėl žaidimo ir/ar konkurso asmens duomenys tokiu atveju tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
Dalyvavimas žaidime ir/ar konkurse yra neprivalomas, tačiau jeigu sutinkate dalyvauti privalote pateikti žaidime ir/ar konkurse prašomus asmens duomenis. Priešingu atveju, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite. Laimėjimo atveju Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums išduoti prizą ar kitą dovaną.
Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs sutinkate dalyvauti žaidime ir/ar konkurse užpildydami registracijos formą arba kai jūs savanoriškai sutinkate viešai pateikti savo asmens duomenis socialinių tinklų komentaruose, žinutėse ir pan. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukus savo sutikimą, konkurso ir/ar žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse ir/ar žaidime nebedalyvauja. Taip pat dalyvaudami konkurse ir/ar žaidime sutinkate, kad laimėjimo atveju, kvito numeris ir data, arba socialinių tinklų vartotojo vardas būtų viešai paskelbti konkurso ir/ar žaidimo interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose.
Mes taip pat siekdami tvarkyti žaidimo ir/ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Jei jūs nepageidaujate, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite.
Pateikdami asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.
Dalyvavusių žaidime ir/ar konkurse asmens duomenys bus saugomi iki laimėtojų nustatymo dienos arba ne ilgiau kaip 5 darbo dienas pasibaigus terminui pateikti skundą dėl konkurso ir/arba žaidimo. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei buvo gautas skundas dėl žaidimų ir (arba) konkursų. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas skundas. Laimėjimo atveju asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo prizo ar kitos dovanos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir/ar kita dovana yra pristatoma į namus ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei. Kai kuriuose žaidimuose ir/ar konkursuose jums leidžiame įkelti savo turinį, pavyzdžiui nuotraukas, tokiu atveju informacija, kurią jūs pateikiate ar paskelbiate tampa vieša informacija.

1.10. Klientų registracija restorane (pagal atsakingų institucijų nustatytą tvarką)
Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
•    Vardas
•    Pavardė 
•    Kartu atvykusio nepilnamečio asmens vardas, pavardė
•    Telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo ar kitas)
•    Registracijos data ir laikas
 
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinė pareiga, t.y. 2020 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-2344 ”Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įgyvendinti atsakingų institucijų nustatytas COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones mūsų restorane. Privaloma klientų registracija viešojo maitinimo vietose, įskaitant mūsų restoraną, yra numatyta aukščiau minėto 2020 m. spalio 23  d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo 2 punkte. Šį sprendimą galite rasti čia.
Prieš apsilankydami mūsų restorane privalote pateikti savo asmens duomenis – vardą, pavardę ir telefono numerį, taip pat užsiregistravus automatiškai renkama registracijos data ir laikas. Siekdami įsitikinti jūsų asmens tapatybe taip pat prašysime jūsų parodyti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Šie duomenys nėra renkami ar saugomi. Jeigu atsisakysite pateikti prašomus asmens duomenis mes negalėsime jūsų įleisti į restoraną. Jeigu atsisakysite palikti restorano patalpas būsime priversti informuoti apie tai teisėsaugos institucijas, kurios atvykusios galės skirti baudą.
Mes gauname aukščiau nurodytus asmens duomenis iš jūsų, kai jūs nuskanuojate QR kodą ir užpildote pateiktą anketą, bei pateikiate savo ir/ar savo nepilnamečių vaikų asmens duomenis. Pateikdami asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
Registracijos duomenys bus saugomi 21 dieną nuo apsilankymo dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei bus gautas nurodymas iš valstybinių institucijų (Pvz. LR Sveikatos apsaugos ministerijos ar pan.) ar bus pakeistas aukščiau nurodytas sprendimas, kurio pagrindu yra renkami asmens duomenys.
Mes perduodame jūsų asmens duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diganostikos tikslais bei duomenų tvarkytojams, teikiantiems IT sistemų priežiūros paslaugas, bei mūsų duomenų tvarkytojui, kurio platformoje saugomi šios anketos duomenys.

2.    Kam galime atskleisti jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
a)    Įmonėms, su kuriomis dirbame
Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas ir kurios yra paminėtos prie kiekvieno tvarkymo tikslo. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b)    Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas 
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

3.    Asmens duomenų apsauga
Su jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:
a)    Saugumas
Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

4.    Jūsų teisės
Jūs turite šias teises:
a)    teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai jus informuojame šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų ar apie jūsų asmens duomenų tvarkymą norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis;
b)    teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c)    teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d)    teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e)    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. Kada to gali prireikti? Pavyzdžiui, aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad nenorėsite, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti;
f)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų duomenis;  
g)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis. 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais. 

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

5.    Privatumo politikos pakeitimai
Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2020 m. spalio 23 d.

6.    Kontaktinė informacija
Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
UAB „Felit“, įmonės kodas 302491412, Vikingų g. 1, LT-02182 Vilnius, tel. +370 5 250 00 55, el. paštas info@IKEA.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas: el. paštas dpo@IKEA.lt. 
Su duomenų apsaugos pareigūnu taip pat galite susisiekti paštu, siųsdami laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį duomenų apsaugos pareigūnui. X

Pranešimas apie pasikeitusį likutį

Pirmieji sužinokite, kada jūsų norima prekė [itemName] vėl bus prekyboje.

Puiku! Dabar tiesiog laukite pranešimo.

Kai prekės [itemName] likutis sandėlyje bus pakankamas, pranešime jums el. paštu.