IKEA FAMILY terminai ir sąlygos

Šie terminai ir sąlygos taikomi IKEA FAMILY programai, IKEA FAMILY kortelės naudojimui bei programos teikiamoms privilegijoms ir galioja Lietuvos teritorijoje. IKEA FAMILY programos dalyviai privalo laikytis nurodytų terminų ir sąlygų.
 
 • IKEA FAMILY kortelę Lietuvos teritorijoje išduoda bei nuosavybės teisę pasilieka UAB „Felit“.
 • UAB „Felit“ pasilieka teisę: (a) nutraukti programą arba keisti šiuos terminus ir sąlygas bet kuriuo metu be jokio išankstinio raštiško pranešimo, kortelės turėtojui apie tai pranešant tinklalapyje www.IKEA.lt; (b) atsisakyti išduoti IKEA FAMILY korteles ir, (c) esant rimtoms priežastims*, anuliuoti arba atšaukti IKEA FAMILY korteles.
 • Norėdami dalyvauti programoje, privalote užpildyti IKEA FAMILY programos anketą kortelei gauti. Elektroninę anketą rasite IKEA parduotuvėje arba tinklalapyje www.IKEA.lt. 
 • Nauji IKEA FAMILY nariai registruodamiesi programai gali pasirinkti kortelės tipą – skaitmeninį arba fizinį (plastikinę kortelę). 
 • Esami IKEA FAMILY nariai gali turėti abi korteles, tiek skaitmeninę, tiek fizinę (plastikinę kortelę). Esamiems nariams parsisiuntus skaitmeninę kortelę, plastikinė kortelė ir toliau galioja, o skaitmeninės kortelės numeris ir visi privalumai lieka tokie patys kaip ir plastikinės kortelės.
 • Skaitmeninę kortelę rasite savo paskyroje www.IKEA.lt, taip pat registruojantis IKEA FAMILY programai internetinėje svetainėje www.IKEA.lt  skaitmeninė kortelė atsiunčiama elektroniniu paštu. 
 • Fizinė kortelė išduodama IKEA Pirkėjų aptarnavimo skyriuje. 
 • Tiek skaitmeninė, tiek fizinė (plastikinė) kortelė  yra įrodymas, kad dalyvaujate IKEA FAMILY programoje.
 • Užpildę anketą ir (arba) naudodamiesi IKEA FAMILY kortele sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis.
 • Pildydami IKEA FAMILY programos anketą privalote nurodyti tikslius ir teisingus savo asmens duomenis.
 • IKEA FAMILY programos nariais gali būti tik vyresni nei 18 metų amžiaus asmenys.
 • Kortelės naudojimo sąlygos taikomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • IKEA FAMILY kortelės negalima perleisti kitiems asmenims, kortele gali naudotis tik asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti ant kortelės.
 • IKEA FAMILY kortelės nėra debetinės, kreditinės ar garantinės.
 • Jei bet kuriuo metu nuspręsite nutraukti narystę, tai galite padaryti savo paskyroje www.IKEA.lt arba IKEA parduotuvėje Pirkėjų aptarnavimo informacijos centre, el. paštu info@ikea.lt arba telefonu +370 5 250 0055.
*Galimos rimtos priežastys: (i) bet koks piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti programa; (ii) bet koks bandymas pasinaudoti IKEA FAMILY kortele šiems terminams ir sąlygoms prieštaraujančiu būdu arba (iii) bet koks nario įtarimas užsiimant su programa susijusia nesąžininga veikla; (iv) jei kortelė nenaudojama daugiau nei 5 metus.

Nemokamas prekių draudimas nuo atsitiktinio apgadinimo pervežimo metu

Toliau pateikiami terminai ir sąlygos galioja IKEA FAMILY draudimui. Apdrauskite prekes nuo atsitiktinio apgadinimo pervežimo metu tiesiog pateikdami kortelę kasoje.
 • Privilegija galioja tik IKEA FAMILY lojalumo programos nariams.
 • IKEA FAMILY kortelę reikia pateikti mokant už pirkinius.
 • Privilegija taikoma tik pirkiniams IKEA Lietuva parduotuvėje.
 • Privilegija netaikoma pirkiniams, įsigytiems IKEA restorane, Švediškų maisto produktų parduotuvėje, Bistro bei naudojantis IKEA dovanų kortelėmis.
 • Privilegija netaikoma pirkiniams pagal suformuotą užsakymą, pervežtiems, surinktiems ar sumontuotiems naudojantis papildomomis IKEA paslaugomis, nes juos draudžia paslaugos teikėjas, pagal jo nustatytus terminus ir sąlygas.
 • Privilegija netaikoma individualiai užsakytoms medžiagoms ar prekėms, pvz., pagal užsakymą pagamintiems stalviršiams.
 • Privilegija netaikoma prekėms iš Nukainuotų prekių skyriaus.
 • Grąžindami apgadintą prekę turite pateikti IKEA FAMILY kortelę ir pirkimą įrodantį kasos kvitą.
 • Apgadintos prekės bus pakeistos į tokias pat arba bus grąžinta už jas sumokėta pinigų suma.
 • Privilegija galima pasinaudoti tik apsilankant IKEA Lietuva parduotuvėje, bet ne susisiekiant su Pirkėjų aptarnavimo centru telefonu, el. paštu ar internetu.
 • Pervežimo metu apgadintą prekę grąžinti galima per 90 dienų pagal nustatytą IKEA parduotuvėje prekių grąžinimo tvarką.
 • Ši privilegija yra papildoma prie kitų jums suteikiamų draudimo sąlygų.
 • Ši privilegija yra papildoma prie galiojančios IKEA prekių grąžinimo ir keitimo politikos.
 • Ši privilegija nekeičia ir nepanaikina įstatymuose numatytų vartotojo teisių.