IKEA Family

IKEA Family terminai ir sąlygos

Šie terminai ir sąlygos taikomi IKEA Family programai, IKEA Family kortelės naudojimui bei programos teikiamiems privalumams ir galioja Lietuvos teritorijoje. IKEA Family programos dalyviai privalo laikytis nurodytų terminų ir sąlygų.
 
•    IKEA Family kortelę Lietuvos teritorijoje išduoda bei nuosavybės teisę pasilieka UAB „Felit“.
•    UAB „Felit“ pasilieka teisę: (a) nutraukti programą arba keisti šiuos terminus ir sąlygas bet kuriuo metu be jokio išankstinio raštiško pranešimo, kortelės turėtojui apie tai pranešant tinklalapyje www.IKEA.lt; (b) atsisakyti išduoti IKEA Family korteles ir(c) esant rimtoms priežastims*, anuliuoti arba atšaukti IKEA Family korteles.
•    Norėdami dalyvauti IKEA Family programoje, galite naudotis prisijungimo prie programos anketa (kurioje įvedamas tik el. paštas) arba  kurdami IKEA paskyrą pažymėti, jog norite tapti IKEA Family nariu. Prisijungimo anketą ir IKEA paskyros anketą rasite tinklalapyje www.IKEA.lt
•    Naujiems IKEA Family nariams  (nuo 2019-07-08) išduodama  tik skaitmeninė kortelė, kuri yra išsiunčiama IKEA Family programos dalyvio elektroniniu paštu. Esami IKEA Family nariai gali turėti abi korteles, tiek skaitmeninę, tiek fizinę (plastikinę kortelę). Esamiems nariams parsisiuntus skaitmeninę kortelę, plastikinė kortelė ir toliau galioja, o skaitmeninės kortelės numeris ir visi privalumai lieka tokie patys kaip ir plastikinės kortelės.
•    Skaitmeninę kortelę rasite savo paskyroje www.IKEA.lt, taip pat registruojantis IKEA Family programai internetinėje svetainėje www.IKEA.lt skaitmeninė kortelė atsiunčiama elektroniniu paštu. 
•    Tiek skaitmeninė, tiek fizinė (plastikinė) kortelė  yra įrodymas, kad dalyvaujate IKEA Family programoje.
•    Užpildę anketą ir (arba) naudodamiesi IKEA Family kortele sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis.
•    Pildydami IKEA Family programos anketą privalote nurodyti tikslius ir teisingus savo asmens duomenis.
•    Kortelės naudojimo sąlygos taikomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
•    IKEA Family kortelės negalima perleisti kitiems asmenims, kortele gali naudotis tik asmuo, kuriam ši kortelė yra išduota .
•    IKEA Family kortelės nėra debetinės, kreditinės ar garantinės.
•    Jei bet kuriuo metu nuspręsite nutraukti narystę, tai galite padaryti savo paskyroje www.IKEA.lt arba IKEA parduotuvėje Pirkėjų aptarnavimo informacijos centre, el. paštu info@IKEA.lt arba telefonu +370 5 250 0055.
•    IKEA Family programos privalumai nurodyti https://www.ikea.lt/lt/page/ikeafamilyprivalumai.
•    Šie terminai ir sąlygos atnaujintos 2019 m. liepos 8 d.

*Galimos rimtos priežastys: (i) bet koks piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti programa; (ii) bet koks bandymas pasinaudoti IKEA Family kortele šiems terminams ir sąlygoms prieštaraujančiu būdu arba (iii) bet koks nario įtarimas užsiimant su programa susijusia nesąžininga veikla; (iv) jei kortelė nenaudojama daugiau nei 5 metus.

IKEA Family nemokamas prekių draudimas
Toliau pateikiami terminai ir sąlygos galioja nemokamam IKEA Family draudimui. Apdrauskite prekes nuo atsitiktinio apgadinimo pervežimo metu tiesiog pateikdami IKEA Family kortelę kasoje.

•    Ši privalumas  galioja tik IKEA Family lojalumo programos nariams.
•    Draudimo apsauga įsigalioja pateikus IKEA Family kortelę kasoje mokant už pirkinius.
•    Draudimas  taikomas tik pirkiniams įsigytiems IKEA Lietuva parduotuvėje Vilniuje ir/ar prekių atsiėmimo punktuose Kaune ir/ar Klaipėdoje.
•    Draudimas  netaikomas pirkiniams, įsigytiems IKEA restorane, Švediškų maisto produktų parduotuvėje, Bistro bei įsigyjant  IKEA dovanų korteles.
•    Draudimas netaikomas pirkiniams pagal suformuotą užsakymą, pervežtiems, surinktiems ar sumontuotiems naudojantis papildomomis IKEA paslaugomis, nes juos draudžia paslaugos teikėjas, pagal jo nustatytus terminus ir sąlygas.
•    Draudimas netaikomas individualiai užsakytoms medžiagoms ar prekėms, pvz., pagal užsakymą pagamintiems stalviršiams.
•    Draudimas netaikomas prekėms iš Nukainuotų prekių skyriaus.
•    Grąžindami apgadintą prekę turite pateikti IKEA Family kortelę ir pirkimą įrodantį dokumentą (kasos kvitą ir kt.).
•    Apgadintos prekės bus pakeistos į tokias pat arba bus grąžinta už jas sumokėta pinigų suma.
•    Draudimu galima pasinaudoti tik apsilankant IKEA Lietuva parduotuvėje ir/ar prekių atsiėmimo punktuose Kaune ir/ar Klaipėdoje, bet ne susisiekiant su Pirkėjų aptarnavimo centru telefonu, el. paštu ar internetu.
•    Apgadintą prekę grąžinti galima per 90 dienų pagal nustatytą IKEA parduotuvėje prekių grąžinimo tvarką.
•    Šis privalumas  yra papildomas prie kitų jums suteikiamų draudimo sąlygų.
•    Šis privalumas yra papildomas prie galiojančios IKEA prekių grąžinimo ir keitimo politikos.
•    Ši privalumas  nekeičia ir nepanaikina įstatymuose numatytų vartotojo teisių.X